v etoi programe PI-RX tolko ruchnoi spot, movno prinimatx v programme MSHV http://lz2hv.org/mshv v nei to ve estx decoder PI4 mode, spot na PSKreportermap budet uhoditx avtomatom, plus pravim knopkoi...